Special Offers

නිවසක් විකිණීමට ඇත.. @ Kandy

නිවසක් විකිණීමට ඇත..

Kandy

LKR3,750,000.00

**විස්තර සදහා අමතන්න**


**ඉඩම පර්චස් 5 යි.
**ගම්පොල-ජයමාලපුර ඉඩම පිහිටා ඇත.
**නිරවුල් ඔප්පු ඇත.
**නිදන කාමර 3 යි.
**නාන කාමර 1 යි.
**සාලය සහ කුස්සිය ඇත.
**ලක්ෂ 37.5 යි. (සාකච්ඡා කර ගත හැක)